PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5
im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU

|   Strona główna   |   Z życia szkoły   |   Dziennik elektroniczny   |  Kontakt   |    

Z ŻYCIA SZKOŁY
 19 czerwca 2019 r.
 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
19 czerwca 2019 roku zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Mury naszej szkoły opuścili tego dnia wychowankowie Pana Damiana Proszowskiego (klasa VIII). Wkrótce więcej informacji.
 Opracowanie Michał Wolski

 17 czerwca 2019 r.
 Podsumowanie oszczędzania w SKO
17 czerwca 2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego i z klas I-III uczestniczyły w spotkaniu,  na którym Szkolna Kasa Oszczędności posumowała całoroczne konkursy organizowane w szkole: "Mistrz Oszczędzania" i "Najlepsza klasa w oszczędzaniu". Miały one na celu  propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi oraz pogłębianie współpracy szkoły z bankiem spółdzielczym. W roku szkolnym 2018/2019 we współzawodnictwie międzyklasowym "Najlepsza w oszczędzaniu..." okazała się klasa I. "Mistrzami Oszczędzania" zostali: Kacper Smolarek z klasy IV,  Mateusz Kopeć z klasy III, Maja Antczak z klasy II i Jakub Dąbek z klasy I. Nagrody ufundowane przez ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku wręczyła dyrektor szkoły Pani Alicja Gaborska, która pogratulowała uczniom wyników w oszczędzaniu.
 Opracowanie Urszula Dyktyńska
 6 czerwca 2019 r.
 VII Powiatowy Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy "Tajemnice Przyrody"
To już VII Powiatowy Konkurs Ekologiczno – Przyrodniczy „Tajemnice przyrody”. Wzorem lat ubiegłych  z zadaniami z zakresu wiedzy przyrodniczej oraz świadomości proekologicznej zmagali się uczniowie sześciu oddziałów przedszkolnych ze szkół i przedszkoli powiatu radomszczańskiego. Zadania dotyczyły znajomości różnych gatunków zwierząt i korzyści wynikających z ich hodowli, czynników wpływających na czystość środowiska oraz sposobów segregacji śmieci. W wyniku rywalizacji zwyciężyła drużyna z PP nr 4 , II miejsce zdobył a PSP nr 2, a III  PSP Kietlin. Pozostałe drużyny: PSP nr 5, PP nr 9 i PSP Płoszów zostały wyróżnione. Wszyscy uczestnicy świetnie bawili się podczas wykonywania konkursowych zadań. Każda drużyna otrzymała rośliny do ogrodów szkolnych, a dzieci drobne upominki. Dziękujemy sponsorom: Centrum Ogrodnicze „Dąbrówka”, Gminna Spółdzielnia „SCH” Kodrąb, Nadleśnictwo Lasy Państwowe w Radomsku za wsparcie finansowe i rzeczowe. Wszystkich zawodnikom oraz ich opiekunom gratulujemy! Organizatorki konkursu: P. Danuta Kaczmarczyk i P. Elżbieta Janik dziękują uczniom klasy III za piękne przedstawienie.
 Opracowanie Elżbieta Janik, Danuta Kaczmarczyk
 5 czerwca 2019 r.
 "Egzamin na Kartę Rowerową"
5 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności, które są niezbędne do zdobycia "pierwszego w życiu prawa jazdy". Egzamin na Kartę Rowerową odbył się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Radomsku. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności przed policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Dziękujemy policjantom za zaangażowanie i przeprowadzenie egzaminu.  
 Opracowanie Michał Wolski
 13 maja 2019 r.
 Międzyszkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny
31 maja 2019 r. w PSP nr 9 w Radomsku nastąpiło rozstrzygnięcie IV Międzyszkolnego Logopedycznego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Rysujemy nasze minki”. Uczniowie wykonywali prace zawierające rysunek ćwiczeń artykulacyjnych lub pomysł własnej minki. Troje uczniów naszej szkoły znalazło się wśród zwycięzców. Dzieci z oddziału przedszkolnego zdobyły kolejno miejsce: I – Wiktor Bednarski, II – Zofia Ścisłowska, III – Franciszek Dobosz. Gratulujemy laureatom! Dzieci wykonały prace pod kierunkiem wychowawcy Pani Urszuli Dyktyńskiej oraz logopedy Marleny Dygudaj.
Opracowanie Marlena Dygudaj
 31 maja 2019 r.
 Radomsko jak malowane
31 maja 2019 r. podczas Dnia Dziecka na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Kościuszki rozstrzygnięto i wręczono nagrody laureatom plastycznego konkursu „Radomsko jak malowane”. Konkurs od trzech lat tradycyjnie jest organizowany przed Dniami Radomska. Hasło tegorocznej edycji to "Wszystkie kolory zieleni". Prace konkursowe  dotyczyły tematyki związanej z ogólnie rozumianą przyrodą, terenami zielonymi, fauną, florą i ekologią w Radomsku. W kategorii zerówek -  1. miejsce zajęła Zosia Ścisłowska. W kategorii klas VII-VIII  2. miejsce zajęła Martyna Jurek. Opiekunami laureatek były Pani Agnieszka Rakowska i Urszula Dyktyńska. Gratulujemy sukcesu!
Opracowanie Agnieszka Rakowska, Urszula Dyktyńska
 31 maja 2019 r.
 Kopernikiada
Kopernikiada to cykliczna impreza sportowa organizowana w celu propagowania zdrowego stylu życia oraz rywalizacji sportowej. Uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych, dzięki czemu wyłoniliśmy naszych "szkolnych mistrzów sportu".
Opracowanie Michał Wolski
 data i opis wkrótce
 Bioróżnorodność
Uczniowie: Mikołaj Przerada, Michał Stańczyk, Emil Włudara reprezentowali naszą szkołę w międzyszkolnym konkursie przyrodniczym dla klas 6 pt. „Bioróżnorodność naszych jezior” i zajęli w nim najwyższe - I miejsce. Gratulujemy uczniom wiedzy!
Opracowanie Jolanta Ostojska
 data i opis wkrótce
 Elektrosprzęt
Nasza szkoła już po raz czwarty wzięła udział w konkursie dla szkół z miasta i powiatu „Elektrosprzęt w dobre ręce” organizowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomska. Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu  - zajęliśmy II miejsce i otrzymaliśmy nagrodę pieniężną dla szkoły w wysokości 550 zł. To dzięki Rodzicom i Uczniom naszej szkoły osiągnęliśmy ten sukces!
Opracowanie Jolanta Ostojska
 22 maja 2019 r.
 Wycieczka do Zakopanego i Krakowa
24 maja 2019 r. odbyła się 3-dniowa wycieczka kl. IV i VI do Zakopanego i Krakowa, której celem oprócz integracji i fajnej zabawy było uświadomienie wielkości i znaczenia Podhala dla kultury ogólnonarodowej, ukazanie góralskich wartości chrześcijańskich i patriotycznych jako postaw godnych naśladowania dla współczesnej młodzieży oraz wykorzystanie w praktyce zasad bezpiecznego poruszania się po górskich szlakach.
Opracowanie Agnieszka Rakowska
foto wkrótce
 17 maja 2019 r.
 Konkurs o tytuł "Najlepszego Rachmistrza klasy czwartej"
Dnia 17 maja 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs o tytuł "Najlepszego Rachmistrza klasy czwartej". Uczestniczyło w nim 11 uczniów. Zwycięzcą został Kacper Smolarek, drugie miejsce zajął Dawid Warda, a trzecie (ex aequo) Maria Dobosz i Jan Twardowski. Gratulujemy.
Opracowanie Krystyna Krzciuk
 16 maja 2019 r.
 Konkurs recytatorski w MDK w Radomsku
16 maja uczniowie klas I – IV reprezentowali naszą szkołę w Konkursie Recytatorskim dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów, który tradycyjnie odbył się w sali kameralnej MDK. W kategorii klas I – II (16. recytatorów) wiersze recytowali Milena Olas z klasy I oraz Lena Świtaniak z klasy II. W kategorii klas III – IV (20. recytatorów) uczennica z klasy III Antonina Zielińska  zdobyła I miejsce, a Maria Dobosz II miejsce. Obie dziewczynki zachwyciły jurorów swoją recytacją. Gratulujemy sukcesu!
Opracowanie Danuta Kaczmarczyk
 16 maja 2019 r.
 Tydzień z pisarzem "W przyjaźni z przyrodą"
„W przyjaźni z przyrodą” - to tytuł przewodni tegorocznego Tygodnia z Pisarzem, w którym uczestniczą uczniowie klas I – III i oddział przedszkolnego. Główne cele projektu to: zapoznanie z literaturą dla dzieci o tematyce przyrodniczej i ekologicznej; rozwijanie zainteresowań czytelniczych; kształtowanie postawy poszanowania wobec otaczającej przyrody oraz właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. W trakcie codziennych spotkań uczniowie obejrzeli przedstawienie w wykonaniu kolegów i koleżanek z klasy III, wykonali prace plastyczne do poznanych wierszy, obejrzeli filmy. Zakończeniem tygodnia był udział w konkursie recytatorskim. Laureatami w kategorii klas II - III zostali: Zuzanna Matuszyk (I miejsce), Jakub Cichoń (II miejsce) i Nikola Ostrosz (miejsce III). Wśród uczniów klasy I i dzieci z oddziału przedszkolnego zwyciężyła Lena Szwedzik, II miejsce zdobyła Kinga Jończyk, a III Wiktor Bednarski.Jak co roku dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat twórczości literackiej pisarzy polskich, uczyły się współdziałania, prezentowania swoich opinii i postawy proekologicznej.
Opracowanie Danuta Kaczmarczyk
 8 - 10 maja 2019 r.
 Wycieczka w Karkonosze
Wyjazd klasy 7. i 8. odbył się w dniach 8-10 maja. Dołączyło do nas 17. uczniów z PSP w Kietlinie. Cele ogólne wycieczki: integracja młodzieży szkolnej, zapoznanie z formami aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie właściwych zachowań w miejscach publicznych, kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski, zapoznanie z cechami Karkonoszy oraz ich zróżnicowaniem pod względem ukształtowania terenu i przyrody.
Opracowanie Michał Wolski
 6 maja 2019 r.
 Wycieczka klasy II i III do Krakowa
Wycieczka klasy II i III do Krakowa i Wieliczki w dniu 6 maja była bardzo udana. Podczas spaceru po Wawelu, Rynku Głównym i zabytkowych, niezwykle urokliwych uliczkach Krakowa dopisała nie tylko ładna pogoda, ale także dobre humory uczestników. Spotkanie nad Wisłą z legendarnym Smokiem i wysłuchanie hejnału z wieży kościoła Mariackiego przypomniało wszystkim lekcje historii o naszej ojczyźnie i jej stolicach. Z Krakowa wywieźliśmy nie tylko piękne wspomnienia utrwalone na zdjęciach, ale także w postaci zakupionych pamiątek.
Opracowanie Anna Rudek
 3 kwietnia 2019 r.
 Konkurs Plastyczny Wielkanocne Inspiracje
3 kwietnia 2019 r. w świetlicy PSP nr 4 odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. "Wielkanocne Inspiracje", w którym wzięło udział 9 radomszczańskich szkół podstawowych. Zadaniem uczniów było wykonanie pastelami pracy plastycznej przedstawiającej tradycje świąt wielkanocnych. Dzieci wykazały się pomysłowością, starannością i znajomością tematu. Naszą szkołę, pod opieką p. A. Rakowskiej, reprezentowali uczniowie: Wiktor Chobot kl. II, Milena Olas kl. I i Kuba Wilk kl. I, który zdobył wyróżnienie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
Opracowanie Agnieszka Rakowska
 5 kwietnia 2019 r.
 VII Dni autyzmu
Dnia 5 kwietnia 2019 r. cheerleaderki z PSP 5 uczestniczyły w VII Dniach Autyzmu pod hasłem " Wzrastajcie z nami, a nie obok nas". Niesione przez nasze tancerki niebieskie pompony były symbolem solidarności z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem rozwoju.
Opracowanie Katarzyna Makuch-Jachowicz
 4 kwietnia 2019 r.
 XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
4 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:00 rozpoczął się w naszej szkole XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla klas 4-6. Organizatorami konkursu były: Pani Dyrektor PSP nr 5 Alicja Gaborska, nauczyciel języka polskiego Pani Jolanta Zasempa, logopeda Pani Marlena Dygudaj. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas 4-6 z radomszczańskich szkół podstawowych.  Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy to test ortograficzny, a drugi dyktando. Jury konkursu w składzie: Marlena Dygudaj, Anna Śliwakowska, Anna Stankiewicz wyłoniło zwycięzców:
I miejsce - Mikołaj Przerada PSP nr 5,
II miejsce Zuzanna Chrząstek PSP nr 10,
III miejsce Zuzanna Mędrzecka PSP nr 2 i Zuzanna Kolmasiak PSP nr 9.
Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Opracowanie Jolanta Zasempa
 29 marca 2019 r.
 Prelekcja "Segregacja odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie"
29 marca 2019 r. pracownice PGK w Radomsku Panie Anna Mazur i Katrzyna Zagórowicz przeprowadziły prelekcję "Segregacja odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie". Dziękujemy PGK w Radomsku za współpracę z naszą szkołą w ramach kształcenia postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej.
Opracowanie Jolanta Ostojska
 28 marca 2019 r.
 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Dnia 28 marca 2019 r. w PSP Nr 8 odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Humor w poezji dziecięcej - Przyroda naszym przyjacielem". Szkołę naszą reprezentowali uczniowie: Lena Szwedzik, Tymoteusz Trzeciak, Sebastian Smurzyński i Milena Olas, która za swoją recytację otrzymała wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udanego występu.
Opracowanie Anna Rudek
 27 marca 2019 r.
 Międzynarodowy Dzień Teatru
Ludzi teatru i ich profesje poznali czwartoklasiści na jednej z lekcji języka polskiego w ubiegłym tygodniu. W rolę m.in. reżysera, choreografa, scenografa, oświetleniowców wcielili się chętni uczniowie: A. Fila, O. Mossur, H. Dratwa, N. Bojarska, M. Dobosz, M. Trzeciak, N. Gębicz, L. Bińczyk, K.Smolarek, B. Kamiński. O nagłośnienie zadbał D. Warda jako akustyk, nie zabrakło oczywiście suflera i osób czuwających nad kurtyną: J. Kowalski, A. Wawrzyńczak, M. Kubala. Po takim zaangażowaniu uczniów warto mieć nadzieję, że być może w życiu dorosłym któryś z nich stanie na deskach teatru. 
Opracowanie Anna Śliwakowska
 26 marca 2019 r.
 Konkurs Pięknego Czytania
Wkrótce informacje.
Opracowanie Małgorzata Olczyk 
 26 marca 2019 r.
 "Wiosenna kawiarenka"
We wtorek 26 marca klasa IV przygotowała, jak co roku „Wiosenną Kawiarenkę”, która urzekała obfitością i różnorodnością smakołyków. Serwowaliśmy babeczki, muffinki, desery, galaretki i napoje, a wszystko było ... przepyszne. To był miły przerywnik w czasie pracowitych szkolnych zajęć. Serdecznie dziękujemy rodzicom kl. IV za zaangażowanie organizację kawiarenki.
Opracowanie Agnieszka Rakowska
 20 marca 2019 r.
 1. dzień wiosny
Tradycyjnie świętowaliśmy  1.  Dzień Wiosny. Z tej  okazji  przypomnieliśmy zwyczaj „topienia marzanny” na odejście zimy.  "Klasowe Panie Wiosny" rywalizowały o miano najpiękniejszej  - wszystkie okazały się godne tego tytułu.  Dzieci mówiły także rymowanki ułożone z tej okazji.
Opracowanie Jolanta Ostojska
 20 marca 2019 r.
 "Poeci dziecięcej radości"
20 marca 2019 r. już po raz 15. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy dla klas II szkół podstawowych "Poeci Dziecięcej Radości" - w tym roku poświęcony twórczości Doroty Gellner i Danuty Wawiłow. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Wiktoria Bogacka, Maja Antczak i Tymoteusz Trzeciak. Uczniów do konkursu przygotowały panie: Anna Rudek i Agata Spałka. Swoją wiedzę uczestnicy konkursu mogli sprawdzić w różnych konkurencjach przygotowanych przez organizatorów. Nasi uczniowie otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy!
Opracowanie Agata Spałka
 19 marca 2019 r.
 "II Międzyszkolny Turniej Tańca"
Taniec to nie tylko ruch, osiąganie artystycznej wypowiedzi, to także,  a może przede wszystkim wychowane człowieka: wychowanie społeczno-moralne, umysłowe, estetyczne, wychowanie fizyczne. Z tych oto względów, dnia 19 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się - już po raz drugi - Międzyszkolny Turniej Tańca. Wzięło w nim udział dziewięć zespołów tanecznych ze szkół podstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego oraz Pajęczna. Uczestnicy konkursu rywalizowali w trzech kategoriach: Kategoria I - oddział przedszkolny i klasy I – III; Kategoria II - klasy IV – VI; Kategoria III -  klasy VII, VIII oraz gimnazjalne. Komisja konkursowa w składzie p. Justyna Szladerba, p. Patrycja Alenkuć oraz p. Grzegorz Sztandera, największą uwagę wracała na opracowanie choreograficzne występów, technikę wykonania, harmonię ruchów oraz ogólne wrażenia artystyczne. Przyznano następujące miejsca: w kategorii I: Miejsce I PSP Pajęczno; Miejsce II  PSP nr 3 Radomsko; Miejsce III PSP nr 5 Radomsko; w kategorii II; Miejsce I PSP nr  5 Radomsko; Miejsce II PSP Ciężkowice; Miejsce III PSP nr  3 Radomsko; w kategorii III: Miejsce I PSP nr 3 Radomsko, Miejsce II PSP nr  5 Radomsko. Turniej uświetnił swoim gościnnym występem Zespół Pieśni i Tańca z Częstochowy pod opieką p. Danuty Morawskiej, solowy występ p. Patrycji Alenkuć  oraz pokaz z trampolinami p. Justyny Szladerby.  Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za przybycie oraz wspaniałe występy, opiekunom za przygotowanie układów tanecznych, komisji konkursowej za przybycie i poświęcony czas. Dziękujemy również sponsorom:  Rada Rodziców przy PSP nr 5 w Radomsku, p. Przemysław Nowak „Piekarnictwo - Cukiernictwo” Wielgomłyny oraz  p. Roman Antczak „Zakład Piekarniczy” Radomsko, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku.
Opracowanie Katarzyna Makuch-Jachowicz, Sylwia Oberska
 14 marca 2019 r.
 "Z górki na pazurki"
14 marca 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku wręczono nagrody laureatom XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. „Z górki na pazurki – moje ferie 2019''. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-11 lat oraz 12-13 lat. Zgłoszonych zostało aż 312 dzieł młodych autorów. W kategorii od 6 do 8 lat Lena Szwedzik i Jakub Waloszczyk z oddziału przedszkolnego przy PSP nr 5 w Radomsku zdobyli wyróżnienia. Prace plastyczne wykonali pod kierunkiem p. Urszuli Dyktyńskiej. Gratulujemy małym artystom!
Opracowanie Urszula Dyktyńska
 12 marca 2019 r.
 III Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej
Dnia 5 marca 2019 r. uczennice naszej szkoły (Maria Dobosz, Natalia Podawca i Patrycja Pukacz) reprezentując PSP nr 5 w Radomsku, recytowały wiersze podczas III Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej, który odbywał się w miejscowości Kodrąb. Natalia Podawca zajęła II miejsce w przedziale klas IV-VI. Gratulujemy!
Opracowanie Patrycja Pukacz (klasa VII)
 8 marca 2019 r.
 Dzień Kobiet na sportowo
Uczniowie klasy III świętowali Dzień Dziewczynek na Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku. Pod okiem instruktora i nauczycieli próbowali swoich sił na ściance wspinaczkowej wykazując się dużą odwagą i umiejętnościami. Poznali obsługę sprzętu wspinaczkowego, pracę instruktora i podstawowe techniki wspinaczki. Ciekawą atrakcją okazała się huśtawka na linie. Wszyscy bawili się świetnie.
Opracowanie Danuta Kaczmarczyk
 7 marca 2019 r.
 Integracja z młodzieżą ukraińską
Od dnia 5 do 15 marca 2019 r. w Radomsku gościła młodzież ukraińska. Rodzice uczniów naszej szkoły przyjęli pod "swoje dachy" czworo uczniów z Ukrainy. Dnia 7 marca w PSP nr 5 gościliśmy młodzież polsko-ukraińską. Młodzież nauczyła się - między innymi - jednego z pięciu polskich tańców narodowych - poloneza.
Opracowanie Katarzyna Makuch-Jachowicz
 7 marca 2019 r.
 Dzień otwarty
7 marca "otworzyliśmy drzwi" naszej szkoły nowym uczniom. Z racji Dnia otwartego dzieci i rodzice mogli zapoznać się z infrastrukturą oraz ofertą edukacyjną naszej placówki.
Opracowanie Michał Wolski
 5 marca 2019 r.
 Radomszczańskie Zapusty
W tym roku już po raz dwunasty odbyły się Radomszczańskie Zapusty, ostatkowa impreza organizowana przez PSP nr 7 i MDK w Radomsku. Barwny korowód przeszedł ulicami miasta  5 marca o godz. 12, a wyruszył tradycyjne z Placu 3 Maja. Na koniec dla wszystkich uczestników zaplanowano spektakl w sali widowiskowej MDK przygotowany przez PSP nr 2 i słodki, ostatkowy poczęstunek. Naszą szkołę reprezentowała kl. IV pod opieką wychowawcy p. A. Rakowskiej i p. A. Spałki. 
Opracowanie Agnieszka Rakowska
 4 marca 2019 r.
 "Żywa lekcja przyrody" - prezentacja gadów
4 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w „żywej” lekcji przyrody, gdyż w brały w niej udział żywe gady – różne gatunki węży. Dzieci dowiedziały się o życiu tych zwierząt, czynnościach życiowych i zachowaniu. Mogły dotknąć zwierząt, czemu towarzyszyły duże emocje.
Opracowanie Jolanta Ostojska
 1 marca 2019 r.
 Zdrowy posiłek
To kolejny zdrowy posiłek na śniadanie lub podwieczorek w wykonaniu klasy drugiej. Tym razem owocowo - warzywne drzewka i kwiaty. Polecamy i życzymy smacznego.
Opracowanie Anna Rudek
 27 lutego 2019 r.
 Bal karnawałowy
Jak co roku w okresie karnawału 27 lutego, odbył się w naszej szkole bal. W tym dniu Sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową a uczniowie zaskoczyli nas pomysłowością w doborze strojów karnawałowych. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. Były pociągi, korowody, kółeczka i tańce w parach.  Humor dopisywał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. Każdy mógł zrobić sobie zdjęcie na tle przygotowanej złotej ścianki, zjeść pyszne ciasto lub popcorn w kawiarence, albo coś konkretniejszego w bufecie. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. 
Opracowanie  Danuta Kaczmarczyk, Agnieszka Rakowska
 6 lutego 2019 r.
 Podsumowanie konkursu "Przyjaciółka Esbankusia"
6 lutego 2019 r. Szkolna Kasa Oszczędności podsumowała konkurs plastyczny pt. „Przyjaciółka ESBANKUSIA”. Zadaniem dzieci było wykonanie dowolną techniką maskotki - przyjaciółki misia. Nagrodę specjalną w konkursie otrzymała Antonina Zielińska z klasy III. Wiktoria Żebrowska z kl.I i Nikola Ostrosz z kl. III zajęły I miejsce. II miejsce zdobyli: Oliwier Wilk z kl. III, Michał Januszewski z kl. II, Maja Rączkowska z kl. III, a Zuzia Sowa z kl. II, Felix Krawczyk z kl. III, Kuba Cichoń z kl. III zajęli III miejsce. Komisja wyróżniła prace: Kingi Jończyk i Bartka Jurka z klasy I,  Franciszka Szumlasa z klasy II oraz prace trzech uczniów z klasy III: Piotra Borowieckiego, Mai Goniewicz i Mateusza Kopeć. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku. Poprzez udział w tym konkursie uczniowie kl. I – III poszerzyli wiedzę dotyczącą działalności wymienionego banku, bo przecież maskotką banku jest właśnie ESBANKUŚ.
Opracowanie  Danuta Kaczmarczyk, Urszula Dyktyńska
 29 stycznia 2019 r.
 Dzień "Na słodko"
Smakołyki serwowane w naszej szkolnej kawiarence przygotowane przez grupę taneczną cieszyły się dużym zainteresowaniem konsumenckiej społeczności naszej szkoły. We wtorek 29 stycznia 2019 r. na każdej przerwie można było kupić: ciasta, ciasteczka, babeczki, galaretki oraz soki.
Opracowanie Katarzyna Makuch-Jachowicz
 24 stycznia 2019 r.
 Dzień Babci i Dziadka
24 stycznia 2019 r.  odbyła się impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Z tej okazji uczniowie z klas I – III i oddziału przedszkolnego przygotowali atrakcyjny program artystyczny. Były wiersze, piosenki, scenki telewizyjne i inscenizacje przeplatane tańcami nowoczesnymi. Widząc uśmiechnięte twarze zaproszonych gości, można wywnioskować, że program artystyczny bardzo Im się podobał. Na zakończenie wnuki odśpiewały tradycyjne „Sto lat”.
Opracowanie  Danuta Kaczmarczyk, Urszula Dyktyńska
 14 stycznia 2019 r.
 Udział naszych Cheerladearek w rozgrywkach piłki siatkowej
Cheerleaderki PSP nr 5 uświetniają swoją obecnością uroczystości nie tylko szkolne, ale także miejskie. Dnia 14.01.2019 r. grupa została zaproszona na pierwsze rozgrywki powiatowe piłki siatkowej do Hali Powiatowej w Radomsku. 
Opracowanie Katarzyna Makuch-Jachowicz
 6 stycznia 2019 r.
 Udział naszych uczniów w Orszaku Trzech Króli
Już po raz siódmy Orszak Trzech Króli przemaszerował ulicami miasta Radomska. Tak jak w poprzednich latach, nie zabrakło przedstawicieli naszej szkoły. Uczniowie przebrani za anioły oraz królewską świtę, pod opieką nauczycieli: p. Elżbiety Janik i p. Danuty Kaczmarczyk podążali w barwnym korowodzie za Trzema Królami. Podczas marszu nie zabrakło wspólnie śpiewanych kolęd na cześć Syna Bożego. Dziękujemy uczniom oraz ich Rodzicom za udział w orszaku. Więcej zdjęć na stronie www.radomsko.naszemiasto.pl
Opracowanie Danuta Kaczmarczyk
 20 grudnia 2018 r.
 Jasełka
Dnia 20 grudnia 2018, jak co roku, w naszej szkole odbyły się wyjątkowe jasełka bożonarodzeniowe pod hasłem „Szopka polonijna”. Zostały przygotowane przez chętnych uczniów z klas I – VIII pod kierunkiem nauczycieli: p. Danuty Kaczmarczyk, p. Elżbiety Janik, p. Michała Wolskiego, p. Anny Rudek i p. Małgorzaty Olczyk. Treść przedstawienia zawierała elementy patriotyczne nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Starania dzieci, młodzieży oraz nauczycieli przygotowujących to widowisko docenili: Prezydent Radomska Pan Jarosław Ferenc, Przewodniczący Rady Miasta Pan Rafał Dębski oraz zgromadzona społeczność lokalna. Jak podkreślali widzowie, jasełka zostały przygotowane na najwyższym poziomie. Wyrazem zachwytu widowni była długa owacja po zakończeniu występu. Zdjęcia z naszych jasełek pojawiły się również na stronie www.radomsko.naszemiasto.pl
Opracowanie Danuta Kaczmarczyk