PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA nr 5 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w RADOMSKU

Z ŻYCIA SZKOŁY - rok szkolny 2014/2015 - ARCHIWUM -26.06.2015 r. zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. W tym roku mury naszej szkoły opuścili wychowankowie pani Jolanty Zasempy. Tegoroczni nasi szóstoklasiści zasługują na szczególne uznanie, gdyż na tegorocznym sprawdzianie uzyskali najlepszy wynik wśród radomszczańskich szkół. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Uczniom i Rodzicom oraz Nauczycielom z PSP nr 5!
Zakończenie roku w naszej szkole zaszczycili swą obecnością:
- Pan Jacek Gębicz - przewodniczący Rady Miasta,
- Pani Anna Kosendek - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku,
- Ksiądz proboszcz Stanisław Kipigroch.
17.06.2015 r. w Urzędzie Miasta Radomsko odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego uczniów radomszczańskich szkół, a najlepsi w uczniowie i nauczyciele otrzymali nagrody za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015. Nasi uczniowie, będący podopiecznymi naszych nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Agaty Spałki i Pana Damiana Proszowskiego, również znaleźli się w tym zaszczytnym gronie. Gratulujemy uczniom i opiekunom!


więcej na www.radomsko.pl
Dzień Mamy i Taty. Wkrótce opis.18.06.2015 r. w naszej szkole upłynął pod znakiem "Groszków". 

17.06.2015 r. w Urzędzie Miasta Radomsko odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego uczniów radomszczańskich szkół, a najlepsi w uczniowie i nauczyciele otrzymali nagrody za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015. Nasi uczniowie, będący podopiecznymi naszych nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Agaty Spałki i Pana Damiana Proszowskiego, również znaleźli się w tym zaszczytnym gronie. Gratulujemy uczniom i opiekunom!


więcej na www.radomsko.pl
11.06.2015 r. odbyło się w naszej szkole przedstawienie profilaktyczne pt. "Przemoc, alkohol, narkotyki.”, w ramach obchodzonego Dnia bez przemocyUczniowie kl. VI odegrali scenki obrazujące jak trudno prawidłowo i racjonalnie reagować na zjawisko przemocy, pokazali błędy jakie najczęściej popełniają dzieci i młodzież, milcząc stają się ogniwem łańcucha przemocy i agresji. Wyświetlono również dwie prezentacje o rodzajach przemocy i agresji. Przedstawienie profilaktyczne przygotował  Zespół ds. Wychowawczych (A. Rakowska, E. Janik i M. Wolski)

BRAWO SZÓSTOKLASIŚCI !!!

Ogromne gratulacje dla uczniów klasy szóstej, którzy na tegorocznym sprawdzianie uzyskali wspaniałe wyniki z języka polskiego i matematyki -
- średnia klasy to 30 punktów - najlepszy wynik w naszym mieście!

1 czerwca 2015 r. w PSP nr 5 w Radomsku upłynął pod hasłem "Kopernikiada". Nasza szkolna olimpiada wyłoniła spośród uczniów najlepszych sportowców. Zwycięzcom gratulujemy! Wyniki w galerii, do której zapraszamy!

30 maja 2015 r. w ZSG nr 7  w Radomsku podsumowano, organizowany przez tę placówkę Konkurs Multimedialny dla uczniów klas I-III, pod hasłem "Jaki piękny jest świat."  Nasza uczennica Magdalena Warda (kl. I) zajęła II miejsce w tym konkursie. Opiekun: M. Wolski. Po lewej fotografia nagrodzonej pracy.
Moja rodzina, mój dom, moje miasto” to hasło tegorocznego konkursu plastycznego zorganizowanego przez MDK w Radomsku i Komitet Organizacyjny Radomszczańskich Dni Rodziny. Spośród uczniów naszej szkoły biorących udział w konkursie nagrodzone zostały dwie prace. W kategorii klas I – III Aleksandra Koch z klasy II zdobyła I miejsce. I miejsce przypadło Aleksandrze Broszkowskiej z klasy V (w kategorii klas IV – VI).
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 31 maja 2015 r. w MDK w Radomsku.  Uczennice wykonały prace pod kierunkiem p. Danuty Kaczmarczyk i p. Agnieszki Rakowskiej. Wkrótce zdjęcia.
W międzyszkolnym konkursie na „Majową kapliczkę Maryjną” zorganizowanym przez ZSG nr 7 w Radomsku wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: Aleksandra Broszkowska, Kinga Dłubak, Martyna Smolarek i Sebastian Waszkiewicz. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęły 72 prace przestrzenne, które przedstawiały wygląd dowolnej umajonej kapliczki. I miejsce w kategorii klas VI zajęła nasza uczennica Martyna Smolarek. Uczniowie przygotowali prace konkursowe pod kierunkiem p. Elżbiety Janik. Wkrótce zdjęcia.


W dniu 29.05.2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku odbył się III POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZY „TAJEMNICE PRZYRODY”. Dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu powiatu radomszczańskiego dzieliły się swoją wiedzą i obserwacjami dotyczącymi świata zwierząt i roślin. Wykazywały się znajomością wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. 
Uczniowie zmagali się w konkurencjach sportowych. Celami przewodnimi konkursu były:
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości poznawczej,
- kształtowanie u dzieci zdolności porządkowania, porównywania i wnioskowania,
- kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody i odpowiedzialności za jej stan,
- popularyzacja działań proekologicznych i przyrodniczych,
- uświadamianie potrzeby dbania o środowisko naturalne.
W konkursie wzięło udział 5 drużyn z oddziałów przedszkolnych (PSP nr 5, PSP nr 3, PSP nr 9, PSP w Kietlinie, PSP w Płoszowie). Zmagania drużyn oceniało jury w składzie: Pani Dyrektor PSP nr 5 oraz dwóch opiekunów wybranych losowo. Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – oddział przedszkolny przy PZGS w Płoszowie;
II miejsce – oddział przedszkolny przy PSP nr 5 w Radomsku;
III miejsce – oddział przedszkolny przy PSP nr 9 w Radomsku.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Opiekunom dziękujemy za przygotowanie zawodników!
Piękne nagrody w postaci książek, gier i roślin do szkolnego ogrodu zostały ufundowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, Lasy Polskie - Nadleśnictwo Radomsko, GS Sch Kodrąb. Organizacją konkursu zajęły się mgr Danuta Kaczmarczyk i mgr Elżbieta Janik. Dziękujemy sponsorom, wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom. 
29 maja 2015 r. "Dniem Rapera" w naszej szkole. Spotkanie z pisarzem.W dniach 25-29.06.2015 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję podziwiać wystawę "Pamiątki PRL-u, czyli jak żyli nasi rodzice i dziadkowie". Organizatorami tej wystawy byli uczniowie klasy VI: M. Nawrocki, S. Woźniak, A. Soczyńska, M. Popiołek i inni uczniowie tej klasy.  Nad całością prac uczniów czuwał pomysłodawca - Pani Jolanta Ostojska.

20 maja 2015 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Jan Paweł II w Częstochowie”. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły. Wyróżnienie zdobyła uczennica klasy II Magdalena  Gębicz. Niemały to sukces, ponieważ był to konkurs na szczeblu Archidiecezji  Częstochowskiej. Prace zostały wykonane pod kierunkiem p. Elżbiety Janik i p. Danuty Kaczmarczyk.  Wkrótce zdjęcia.


18 maja 2015 r. uczniowe klasy III (Aleksandra Muskała, Kamila Gałwiaczek, Marcin Tkacz) wzięli udział w VIII Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym dla klas III pt. "Mój idol - człowiek, którego chciałbym naśladować". Aleksandra Muskała zdobyła I nagrodę w tym konkursie.  Organizatorem konkursu była PSP nr 2 w Radomsku, a opiekunem naszych uczniów, p. M. Olczyk. Gratulujemy sukcesu!


13 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Międzyszkolnym Konkursie piosenki "Europa w piosence", organizowanym przez PSP nr 4 w Radomsku. Naszą szkołę reprezentowali: Wiktoria Bajorek (V), Miłosz Nawrocki (VI) i Alicja Soczyńska (VI). Miłosz Nawrocki zdobył I nagrodę w tym konkursie, Alicja Soczyńska otrzymała wyróżnienie.  Opiekunem wokalistów był p. M. Wolski. Gratulujemy!


12 maja 2015 r. odbył się konkurs plastyczny dla dzieci z radomszczańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pt. „Wiosenne malowanie”. W tym roku dzieci malowały wiosnę w „Ogrodzie Ojców Franciszkanów”. Naszą szkołę reprezentowały Weronika Żołdak i Oliwia Andrzejczyk. Jedną z głównych nagród zdobyła Oliwia Andrzejczyk. Dziewczynki przygotowała p. Urszula Dyktyńska. Gratulujemy sukcesu! 

"Razem po zdrowie” to hasło międzyszkolnego konkursu dla klas II, który odbył się 7 maja 2015 r. w ZSG nr 3 w Radomsku. Drużyna, w składzie: Magdalena Gębicz, Natalia Podawca, Emil Włudara i Michał Stańczyk reprezentowała naszą szkołę, zmagając się w konkurencjach sprawnościowych oraz wiedzy z reprezentantami innych radomszczańskich szkół. Po dogrywce z uczniami z PSP nr 10 wywalczyła II miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała p. Danuta Kaczmarczyk.
Gratulujemy sukcesu!


4 maja 2015 r. uczniowie klas II i III zwiedzali Kraków i Kopalnię Soli w Wieliczce. Pomimo długiej trasy i zmęczenia humory wszystkim dopisały.

30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem nauczycieli (D. Kaczmarczyk, J. Ostojska, M. Dygudaj, M. Wolski) przygotowali uroczystą akademię z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Podsumowanie akcji "Cegiełka" oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł w tym roku na 10 lutego. Nasza szkoła włącza się w akcję poprzez organizację m. in. konkursu dla uczniów ph. "Razem tworzymy lepszy Internet". We wszystkich klasach zostały przeprowadzone dyskusje, pogadanki oraz zajęcia o tematyce bezpieczeństwa w sieci. Koordynatorami akcji byli p. A. Rakowska i M. Wolski.
Informacje nt. akcji Cegiełka wkrótce.

24 kwietnia 2015 r. troje dzieci z oddziału przedszkolnego z naszej szkoły wzięło udział w Recytatorskim Konkursie Ekologicznym dla przedszkolaków i "zerówkowiczów" z całego Radomska. W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Dom przyjazny środowisku”. Mali recytatorzy (Dawid Warda, Marysia Dobosz, Krystian Lonczak) prezentowali wiersze o tematyce ekologicznej. III miejsce zajęła Marysia Dobosz, której gratulujemy takiego sukcesu! Recytatorów przygotowała p. Urszula Dyktyńska. Zdjęcia wkrótce.16 kwietnia 2015 r. w MDK w Radomsku odbył się konkurs recytatorski dla klas
I - IV. Naszą szkołę reprezentowały: Aleksandra Koch z klasy II i Agnieszka Twardowska z klasy III. Dziewczynki do konkursu przygotowały: p. Danuta Kaczmarczyk i p. Małgorzta Olczyk. Aleksandra Koch w swojej grupie wiekowej otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy sukcesu Oli i  jej rodzicom!

"Nie wypalajmy traw” to ekologiczny projekt edukacyjny, który był realizowany w ramach Tygodnia Ekologicznego. Celem tego projektu było edukowanie dzieci, by wiedziały jakie szkody dla środowiska niesie wypalanie traw wczesną wiosną. Uczniowie klas młodszych poznali różnorodność organizmów zamieszkujących łąkę, wykonali prace plastyczne ukazujące życie na łące, wypowiedzieli się pisemnie na temat szkód jakie niesie wypalanie traw. Uczniowie klasy I przygotowali scenkę o mieszkańcach łąki. Uczniowie klas IV- VI oglądali prezentację o szkodliwości wypalania traw, przedstawiali na plakatach negatywne skutki takiej działalności. Uczniowie klasy IV przygotowali  inscenizację   o życiu na łące. Z uczniami naszej szkoły spotkali się strażacy  Powiatowej Straży Pożarnej w Radomsku.
Z doświadczenia straży pożarnej wynika, że pożary traw często wymykają się spod kontroli i stanowią zagrożenie dla pobliskich lasów i zabudowań, są więc niebezpieczne dla ludzi. Poinformowali także o sankcjach grożącym podpalającym trawy.  Określili straty w wyniku tych pożarów dla środowiska  i świata zwierząt. Zaapelowali o niewypalanie traw. Zapoznali uczniów  z wyposażeniem wozu ratowniczo- gaśniczego. Spotkanie ze strażakami PSP w Radomsku zrobiło duże wrażenie na uczniach naszej szkoły.
W dniu 29 kwietnia 2015 r.  klasa trzecia pod opieką pani Małgorzaty Olczyk i Anny Krawczykowskiej brała udział w mini projekcie klasowej przedsiębiorczości pod tytułem "The Brit's Cafe".  W trakcie trwania tego projektu,  klasa zapoznawała się z aspektami kultury angielskiej oraz planowała, prognozowała i określała cele projektu. Wspólnie opracowała i realizowała wybrane przez siebie zadania, ze wspaniałym wsparciem rodziców. Projekt ten zaowocował mnóstwem wrażeń, zgromadzonych doświadczeń oraz pozwolił uczniom zgromadzić fundusze na cele klasowe.
Międzyszkolny konkurs ortograficzny. Opis wkrótce.
Opis wkrótce. 
14 kwietnia 2015 r. dwóch uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "Wierszyki ćwiczące języki". Tegorocznej edycji konkursu przyświecało hasło "Cudaki, dziwaki i inne potworaki". Uczniowie, pod kierunkiem logopedy Pani Marleny Dygudaj świetnie opanowali i pięknie zaprezentowali wybrane utwory, bogate w słowa z trudnościami logopedycznymi. Michał Stańczyk z klasy II otrzymał tytuł wicemistrza recytacji, natomiast Emil Włudara (równiez z klasy II) został wyróżniony za piękną recytację wiersza. Recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy pięknego występu!
Dnia 14 kwietnia odbył się w naszej szkole finał XVIII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego dla klas O-III, którego motywem przewodnim było zdrowie. W konkursie wzięli udział reprezentanci klas, wyłowieni w etapie konkursów klasowych. Uczestnicy konkursu świetnie przygotowali się do występu przed szkolną publicznością, wykazali się doskonałym przygotowaniem pamięciowym tekstów, poprawnością i płynnością recytacji oraz ciekawymi interpretacjami wierszy.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, jury postanowiło nagrodzić osoby:
W kategorii klas oddział przedszkolny - I: W kategorii klas II-III:
I miejsce Maria Dobosz
II miejsce Martyna Mendelska
III miejsce Daria Koper
I miejsce Magdalena Gębicz
II miejsce Oliwia Jasitczak
III miejsce Małgorzata Kosela
W tym roku również publiczność typowała swojego faworyta, którym została Marysia Dobosz z oddziału przedszkolnego. Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki ufundowane przez SU. Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach. 
30 marca 2015 r. uczennice naszej szkoły: Aleksandra Olbrych, Maja Modrzejewska i Kamila Gałwiaczek brały udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym "Wielkanocne Inspiracje IV". Konkurs adresowany był dla uczniów w wieku 7-9 lat. Temat prac wykonywanych w szkole dotyczył tradycji Wielkanocnych. Uczennica klasy III - Kamila Gałwiaczek zajęła II miejsce. Gratulujemy laureatom oraz opiekunowi - Pani Agnieszce Rakowskiej!


 
"Strofy pełne uczuć" to hasło przyświecające tegorovcznej edycji konkursu recytatorskiego dla uczniów klas IV-VI, który odbył się w naszej szkole w dniu 27 marca 2015r. I miejsce zajęła Alicja Soczyńska (VI), II miejsca - ex aequo: Natalia Teśluk (VI), Wiktoria Bajorek (V) oraz Karolina Drogosz (V). Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.


 
26 marca w naszej szkole odbyła się już VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczo-plastycznego „Książka mojego dzieciństwa”. Zgłosiło się 18 uczestników z 9 radomszczańskich szkół. Przedmiotem konkursu była książka polskiego pisarza science-fiction - Rafała Kosika - pt. „Godzina duchów”. Uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością treści powieści w takich konkurencjach: test, loteryjka z pytaniami, krzyżówka, niepasujący element, opis postaci, brakujące nazwiska. Konkurs zakończył się konkurencją plastyczną, polegającą na wykonaniu i ozdobieniu sylwetki duchów. Pomysłowość i fantazja prac zaskoczyła komisję. Miło nam poinformować, że po raz pierwszy w sześcioletniej historii konkursu, uczennica naszej szkoły znalazła się w gronie laureatów.
I miejsce- Alicja Soczyńska z PSP nr 5 w Radomsku
II miejsce- Natalia Dziegieć z PSP nr 4 w Radomsku
III miejsce- Magdalena Śliwakowska z PSP nr 4 w Radomsku
Gratulujemy!
19 marca uczennice z klas I-III i oddziału przedszkolnego: Maria Dobosz, Weronika Sikorska, Natalia Podawca oraz Kamila Gałwiaczek reprezentowały naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim "W Zdrówkolandii",  organizowanym przez PSP nr 8 w Radomsku. Wyróżnienie otrzymała Maria Dobosz, za prezentację utworu "Przed lustrem". Wszystkim recytatorom gratulujemy!

Dnia 5 marca 2015 r. uczniowie naszej szkoły gościli przyszłych kolegów i koleżanki. W trakcie Dnia Otwartego nasi  młodzi aktorzy wystawili przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Po spektaklu, na zaproszenie Osiołka i Tygryska (postaci z książki o Kubusiu Puchatku), dzieci udały się do szkolnej biblioteki, gdzie wysłuchały fragmentów książki i uczestniczyły w „zgaduj-zgaduli” oraz zajęciach plastycznych. Nie zabrakło również zabaw ruchowych, między innymi zabawy z chustą dydaktyczną, w której udział wzięli również rodzice.  Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami udały się na spacer po szkole.
3 marca 2015 r. - Dzień Kapcia. Zapraszamy do galerii.
Zakończono akcję zbierania puszek zorganizowaną przez Radę Rodziców. Najwięcej puszek zebrała klasa III zbierając łącznie 31,3 kg. Drugie miejsce zajęła klasa I (18,2 kg), a trzecie klasa II (10,1 kg). Łącznie wszystkie klasy zebrały 80,13 kg. W nagrodę uczniowie klasy III, wraz z wychowawcą Panią Małgorzatą Olczyk, obejrzeli w MDK w Radomsku film pt. "Pinwginy z Madagaskaru". Bilety ufundowała Rada Rodziców. Gratulujemy!
"Ważyć słowa" - konkurs wiedzy o frazeologizmach dla klasy V i VI odbył się w naszej szkole 27 lutego 2015 r. To nasz sposób na obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W konkursie wzięło udział szesnaścioro uczniów. Rozwiązywali oni test ze  znajomości związków frazeologicznych. Zakres wiadomości wykraczał poza program szkoły podstawowej i obejmował zagadnienia frazeologiczne z biblii, mitologii oraz literatury. Najlepiej poradzili sobie następujący uczniowie:
I miejsce - Marcin Jamrozik, II miejsce - Mateusz Włudara, III miejsce - Weronika Tkacz. Na wyróżnienie zasługują: Kinga Dłubak, Marta Wójcik, Michał Matyjaszczyk, Jakub Ratecki, Jacek Gębicz. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom. Wkrótce dołączymy fotografię laureatów.
OBCHODY DNI PATRONA SZKOŁY

W dniach 25 - 27 lutego 2015r. w ramach obchodów Dni Patrona Szkoły został przeprowadzony projekt "Mikołaj Kopernik - ekonomista". Celem projektu było:
- poznanie patrona szkoły jako ekonomisty,
- poznanie jego wkładu w rozwój systemu monetarnego,
- zapoznanie dzieci z działalnością mennicy i technologią wyrobu monet,
- poznanie różnych rodzajów monet i numizmatów.
W dniu 25 lutego 2015 r. w PSP nr 5 w Radomsku gościli Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział im. Leszka Czarnego w Radomsku. Ciekawa lekcja o pieniądzach oraz bogate kolekcje numizmatów: monet, banknotów, medali, znaczków, uświetniły obchody Dni Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika. Spotkanie było częścią projektu edukacyjnego realizowanego pod hasłem „Mikołaj Kopernik – ekonomista”. Zaproszeni Goście przygotowali dla Dyrekcji, wychowawców oraz uczniów klas IV- VI cenne niespodzianki w postaci numizmatów z serii Orły Polskie. Organizatorzy i uczestnicy wystawy kierują gorące podziękowania Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu Odział im. Leszka Czarnego w Radomsku za profesjonalne przekazanie wiedzy i cierpliwość dla dociekliwych.
Podczas uroczystego apelu, w drugim dniu obchodów Dni Patrona Szkoły, uczniowie poznali Mikołaja Kopernika nie tylko jako astronoma, ale i ekonomistę.
Trzeciego dnia uczniowie obejrzeli film edukacyjny z serii "Jak to działa?" pt. "Pieniądz", który przybliżył im proces powstawania pieniędzy, działalność mennicy, znaczenie kart płatniczych itp. zagadnienia. Ogłoszono również konkurs na wykonanie monety przestrzennej z wykorzystaniem dowolnego materiału i techniki.
Tradycją stało się już, że co roku nasza szkoła uczestniczy w barwnym korowodzie zapustników. We wtorek 17 lutego 2015 r. przemaszerowaliśmy ulicami miasta do MDK, gdzie czekali na nas - z występem artystycznym - uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz stoły zastawione pączkami i chrustem. Dodatkową atrakcją był konkurs plastyczny na żywo. Nasz zespół w składzie: Alicja Soczyńska, Marta Wójcik, Weronika Tkacz; zajął I miejsce!
30 stycznia 2015 r., tuż przed zimową przerwą, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w balu maskowym, organizowanym pod hasłem "Bal u króla". W naszej szkole pojawiły się księżniczki, książęta, pazie i inne postaci prosto z zamku.
28 stycznia 2015 r. naszą szkołę odwiedzili niecodzienni goście, a mianowicie ptaki. Na sali gimnastycznej odbyła się niesamowita lekcja przyrody z udziałem specjalnie ułożonych do pracy z dziećmi jastrzębi, sokołów i sów. Bardzo dziękujemy prezenterom za przeprowadzoną lekcję.

Zapraszamy na stronę  www.ptaszyniec-odlotowelekcje.pl
"Siostro, bracie, przyjdź do szkoły w krawacie!"
Czwartek, 22 stycznia był Dniem Krawata. Tego dnia nie miało znaczenia czy jest się chłopcem, czy dziewczynką, liczyło się poczucie humoru.
Dzień Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia) to w naszej szkole radosne święto. Tego dnia wnuki mają okazję zaprezentować się artystycznie. Poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogą wyrazić uczucia oraz podkreślić ważną więź, jaka łączy wnuki z dziadkami. Na spotkaniu, które w tym roku przebiegło pod hasłem "Dla Babci i Dziadka - Na zdrowie!" nie zabrakło również życzeń i witaminowego poczęstunku w formie jabłuszka.
13.01.2015 r. odbyła się w MDK w Radomsku XII edycja festiwalu "Hej, Panie Jezu!". Festiwal podzielony jest na konkurs plastyczny "Aniołowie z nieba spłynęli" i konkurs kolęd i pastorałek "Hej, Panie Jezu!" Temat konkursu plastycznego inspirowany był aniołami, dobrymi uczynkami, świątecznym nastrojem. W konkursie plastycznym naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice i odniosły wielki sukces, zdobywając:
I miejsce - Paulina Miler,
III miejsce - Magdalena Warda,
wyróżnienie - Weronika Tkacz.
Dziewczynki przygotowała  Pani Agnieszka Rakowska.
W konkursie wokalnym "Hej, Panie Jezu!" wystartowali również młodzi wokaliści z PSP nr 5.  W skład tegorocznej reprezentacji weszli uczniowie: Miłosz Nawrocki, Alicja Soczyńska, Weronika Tkacz.
W tym roku bezkonkurencyjna okazała się nasza uczennica Alicja Soczyńska, która śpiewając pastorałkę Ewy Bem  - Lulejże mi, lulej  - zdobyła I miejsce w kategorii wiekowej 10-12 lat. Opiekę nad młodymi wokalistami sprawował Pan Michał Wolski.
Filmy z przesłuchań (13 stycznia 2015r.)
Koncert laureatów (niedziela, 17 stycznia 2015r., Kolegiata Św. Lamberta)
Relacja telewizji NTL Radomsko
W dniach 12-16 stycznia 2015 r. odbyła się kolejna edycja "Tygodnia z pisarzem", w której uczestniczyły dzieci  z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. Tegoroczny Tydzień z pisarzem odbywał się pod hasłem "O owocach i warzywach w utworach literatury dziecięcej". Celem było nie tylko zapoznanie dzieci z utworami literatury dziecięcej, ale również promowanie wśród dzieci zdrowego trybu życia
"Jezusek Maleńki, w stajni narodzony,
rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony"

Boże Narodzenie to czas, w którym wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, zapominają o sporach i waśniach. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, zgodnie z coroczną tradycją naszej szkoły, 19 grudnia 2014r. odegraliśmy Jasełka. Wybrani - z poszczególnych klas - uczniowie wcielając się w postaci Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy, diabłów, śmierci, św. Mikołaja, przybliżyli wszystkim atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Innowacyjny sposób przekazu treści sprawił, że każdy człowiek - choć przez chwilę - mógł "dotknąć magii świąt".
Młodzi artyści objęci byli opieką i pomocą  nauczycieli:
E. Janik, D. Kaczmarczyk, M. Olczyk - scenariusz, reżyseria, część taneczna;
M. Wolski - oprawa muzyczna i nagłośnienie;
E. Janik, D. Kaczmarczyk, M. Olczyk, M. Wolski, D. Proszowski, M. Dygudaj, J. Ostojska, A. Spałka, A. Rudek,
M. Ściślak, M. Kozłowska - scenografia.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Pani Dyrektor Alicja Gaborska wręczyła nagrody za najpiękniejsze ozdoby bożonarodzeniowe, przeznaczone na kiermasz świąteczny. Ozdoby wykonały dzieci razem z rodzicami. Nagrodzeni zostali: M. Dobosz, P. Nawrocka, D. Krawczyk, A. Wawrzyńczak, P. Olczyk, M. Grzywna.
Opiekun SKO - Pani Urszula Dyktyńska - podsumowała konkurs plastyczny pt. "Oszczędzam w SKO, bo marzę o ...". Nagrody ufundowane przez ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku rozdzielono między uczniów klas młodszych: O. Jasitczak, N. Podawca, A. Muskała, M. Gębicz, A. Koch, P. Olczyk, P. Olczyk, A. Poteralska, E. Włudara, W. Perczak, M. Stańczyk, A. Twardowska, N. Januszewska, P. Olczyk. 

Dzień 17 grudnia 2014 r. dniem "Szalonych fryzur" w naszej szkole. Uczniowie prezentujący najciekawsze uczesania, zostali nagrodzeni.

W ramach projektu „Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” prowadzonych przez MBP w Radomsku, którego uczestnikiem jest nasza szkoła, w dniu 16.12.2014 r. spotkaliśmy się z pisarką książek dla dzieci Renatą Piątkowską. Podczas spotkania uczniowie klas I, II i III, pod opieką A. Rudek, D. Kaczmarczyk, M. Olczyk i A. Spałki zapoznali się z twórczością pisarki. 
W książkach Renaty Piątkowsiej można odkryć wiele ciekawych postaci, przygód, ale przede wszystkim można się czegoś nauczyć, pośmiać się, popłakać i świetnie bawić, o czym mogli się przekonać najmłodsi czytelnicy, słuchając fragmentów czytanych przez panią lektor. Książka pt."Ciekawe co będzie jutro”, wprawiła w dobry humor uczestników spotkania. Ciekawą pamiątką po spotkaniu były książki z autografem pisarki i wspólna fotografia.

Nasi uczniowie mogą już wypożyczać książki, które nasza szkoła otrzymała w depozycie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 2”. W bibliotece szkolnej uczniowie, w czasie wystawy przygotowanej przez bibliotekarza, mieli okazję zapoznać się z tematyką przekazanych książek. Dominują nowości wydawnicze, tak poszukiwane w naszej bibliotece, a także wiele innych ciekawych tytułów.  Poniżej wykaz książek w załączniku:


Na "Teatralne Mikołajki" do MDK w Radomsku w dniu 5 grudnia 2014 roku pojechały dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej naszej placówki. Obejrzały tam spektakl pt. "Szelmostwa lisa Witalisa" Jana Brzechwy i spotkały się z Mikołajem. Organizatorkami wyjazdu były panie: Anna Rudek i Urszula Dyktyńska.

18.11.2014 r. uczniowie klasy II mogli posłuchać w bibliotece szkolnej przygód ulubionego bohatera najmłodszych - małego żółwika Franklina. Dzieci z zainteresowaniem słuchały przygód z serii o Franklinie, autorki Paulette Baourgeois. Barwne opowieści tak zaciekawiły drugoklasistów, że z ochotą samodzielnie czytali i poznawali inne przygody żółwika. Spotkaniu towarzyszyły zabawy związane z postacią ulubionego bohatera. Spotkanie zorganizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 2”.

W tegorocznym ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pocztówka z wakacji”, organizowanym corocznie przez MBP w Radomsku, uczennica kl. II Aleksandra Poteralska zajęła  III miejsce, a Alan Dłubak (również uczeń kl. II)  zdobył wyróżnienie. Prace zostały wykonane pod kierunkiem wychowawczyni Danuty Kaczmarczyk. Gratulujemy zwycięstwa uczniom oraz ich rodzicom!

W dniu 21 listopada 2014 r. w Łodzi uczniowie klasy II: Magdalena Gębicz i Emil Włudara pod opieką pani Agaty Spałki i pani Danuty Kaczmarczyk oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej w Radomsku aspirant Anety Komorowskiej reprezentowali powiat radomszczański w IX finale wojewódzkiego konkursu „Sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” organizowanym w ramach programu prewencyjnego pn. „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Mimo, iż nie udało się zająć miejsca na podium, już sam udział był dużym wyróżnieniem. Udział w konkursie był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta w Radomsku oraz Rady Rodziców naszej szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku zakończyła realizację projektu w ramach programu społecznego Providenta. Więcej informacji:
 http://radomsko.naszemiasto.pl/


W piątek, 7 listopada 2014 r. uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły wzięli udział w uroczystym ślubowaniu, któremu przyświecało w tym roku hasło "Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki." Z tej okazji, pierwszoklasiści zaprezentowali się artystycznie, demonstrując swe telenty recytatorskie i wokalne. Do występów i ślubowania dzieci zostały przygotowane przez wychowawcę Panią Annę Rudek. Po ślubowaniu, uczniowie starszych klas, upamiętnili występami słowno-muzycznymi - przypadający na 11 listopada - Dzień Niepodległości.


W dniach 3 oraz 5 i 6 listopada 2014 r. organizowaliśmy trzecią już edycję charytatywnego święta Red Nose Day, w czasie, którego poznawaliśmy kulturę krajów takich jak Australia, Nowa Zelandia oraz wysp Oceanii. Dzieci klas drugich i trzecich zmagały się z trudną angielską pisownią i literowaniem w drugim konkursie "I'm the spelling master", którego niezaprzeczalnym mistrzem okazał się być Karol Bajorek – uczeń klasy III. Karol już w pierwszym etapie wysunął się na prowadzenie.
W środę 5 listopada, uczniowie klas I-III, zmagali się w konkursach sportowych takich jak "kangurzy skok" czy "rafa koralowa". Klasa III zwyciężyła po bardzo wyrównanej walce z klasą I.
Szóstego listopada, uczniowie wzięli udział w konkursie na najlepszy boomerang, natomiast uczniowie klasy drugiej wspomogli charytatywną zbiórkę pieniędzy sprzedażą ciast. W dniu 13 listopada kontynuowaliśmy zabawę nagradzając uczestników wszystkich konkursów, oglądając prezentację na temat Australii i Nowej Zelandii, oraz biorąc udział w konkursie "Miniplayback show". Pokaz artystów z Antypodów spotkał się z ogromnym zaangażowaniem publiczności, która bardzo chętnie odsłuchała ich utworów i "domagała się" ponownego występu laureatki konkursu – Wiktorii Bajorek w roli Elen Levon. Obchody, jak co roku przygotowały panie A. Krawczykowska, M. Olczyk i M. Dygudaj we współpracy z klasą pani D. Kaczmarczyk. Wszystkim dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy do udziału w przyszłej edycji.

6 listopada 2014 r. nasi uczniowie: Karolina Drogosz, Miłosz Nawrocki i Alicja Soczyńska wzięli udział w Konkursie Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, organizowanym przez Zespół Szkolno Gimnazjalny nr 5 w Radomsku. Dwójka naszych młodych wokalistów (Miłosz Nawrocki i Alicja Soczyńska) otrzymała wyróżnienia w tym konkursie. Opiekunem uczestników był Pan Michał Wolski. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów wokalnych. 


W czwartek 30 października, w ramach projektu "Rodzina - dom budowany miłością - przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie miasta Radomsko", odbył się happening "Przemoc - nie odwracaj wzroku." Podczas akcji zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym pt. "Rodzina - dom budowany miłością." Nagrody otrzymały również uczennice naszej szkoły: Weronika Tkacz (III miejsce) i Weronika Musiał (wyróżnienie). Opiekę artystyczną nad naszymi uczennicami sprawowała Pani Agnieszka Rakowska. Gratulujemy!


Mistrzostwa Radomska Szkół Podstawowych w unihokeju i piłce ręcznej rozegrano w październiku 2014r. Opiekunem naszych zawodników był Pan Damian Proszowski. Świetnych wyników gratulujemy uczniom i trenerowi!
Piłka ręczna Unihokej
Dziewczęta I miejsce I miejsce
Chłopcy III miejsce IV miejsce

W dniach 27-31 października 2014 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień Bibliotek Szkolnych. Organizatorem akcji jest Pani Agata Spałka - opiekun naszej szkolnej biblioteki.


16 października w rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu z okazji XIV Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!”. Podczas uroczystej akademii przybliżyliśmy uczniom nauczanie Papieża dotyczące świętości, której powinien łaknąć i pragnąć każdy dobry chrześcijanin. Ponadto w ramach obchodów Dnia Papieskiego zorganizowana została akcja charytatywna „Kartka dla Mateuszka”. Uczniowie przynosili wykonane własnoręcznie lub zakupione pocztówki dla chorującego na nowotwór złośliwy z przerzutami Mateusza Ziółkowskiego z Lusowa (gm. Tarnowo Podgórne). Jego marzeniem jest otrzymać jak największą liczbę kartek pocztowych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.
Tegoroczne obchody Dnia Papieskiego zorganizowały Panie: Elżbieta Janik, Krystyna Krzciuk i Jolanta Ostojska. 

Od kilku lat nasza szkoła jest współorganizatorem powiatowego konkursu
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”, który składa się z konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie.
W tym roku udział wzięli uczniowie klas II z pięciu szkół: PSP nr 3 w Radomsku, SP w Chrzanowicach, SP w Żytnie, SP w Gorzędowie i PSP nr 5 w Radomsku. Zwycięstwo wywalczyli uczniowie naszej szkoły: Magdalena Gębicz i Emil Włudara, w związku z czym będą reprezentować powiat radomszczański w finale wojewódzkim w Łodzi, 21 listopada 2014r. Gratulujemy sukcesu Magdzie, Emilowi oraz wychowawczyni p. Danucie Kaczmarczyk.

Z okazji Dnia Nauczyciela - 14 paździenika 2014 r. uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali program artystyczny w formie koncertu życzeń. Szczere i zabawne życzenia, wzbogacone piosenkami, wywołały radość w sercach i uśmiech na twarzach nauczycieli. Opiekunowie:
M. Olczyk; A. Krawczykowska; J. Zasempa, U. Dyktyńska,
M. Wolski (oprawa muzyczna). 

W dniu 29 września 2014 roku, w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Samochodu uczniowie klas V i VI pod kierunkiem nauczycieli:
M. Dygudaj; D. Kaczmarczyk;  J. Ostojskiej; D. Proszowskiego; A. Spałki;
Pani Dyrektor Alicji Gaborskiej wzięli udział w Rajdzie Rowerowym na Fryszerkę. 

26 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku odbyła się III edycja Festiwalu Pięknego Czytania. Naszą szkołę reprezentowały 2 uczennice: Alicja Soczyńska i Wiktoria Bajorek. Alicja Soczyńska zdobyła wyróżnienie, a drugie miejsce przypadło Wiktorii Bajorek.Wicemistrzyni w nagrodę otrzymała puchar i dyplom. Gratulujemy dziewczynkom oraz Pani Jolancie Zasempie, która przygotowywała uczestniczki.
1 września 2014 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem niżej wymienionych nauczycieli: A. Spałka, J. Zasempa, M. Wolski (oprawa muzyczna).
 

PSP nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku,  ul. Narutowicza 207, 97-500 Radomsko, tel. (044) 682 63 92, e-mail: psp5r-sko@wp.pl